Volume

Pagini de istoria Marinei Române

Andreea Atanasiu-Croitoru, Pagini de istoria Marinei Române, Editura SITECH, Craiova, 2012, 343 p.

Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453)

Andreea Atanasiu, Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453), Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2008, 322 p.

Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc

Andreea Atanasiu, Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc, Editura Muzelui Marinei Române, Constanţa, 2006, 243 p.

Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române

Andreea Atanasiu, Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2007, 148 p. (catalog)