Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc

Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române
Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453)
Andreea Atanasiu, Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc, Editura Muzelui Marinei Române, Constanţa, 2006, 243 p.