Flota Maritimă Comercială Română între tradiţie şi actualitate

Studia varia in honorem professoris Panait I. Panait octogenarii
Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecţia de fotografii a Muzeului Marinei Române
Volum de studii: Flota Maritimă Comercială Română între tradiţie şi actualitate, coordonatori: expert dr. Carmen-Irène Atanasiu şi expert dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, Colecţia 'Studia', 2011, 566 p.