Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române

De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie
Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc
Andreea Atanasiu, Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2007, 148 p. (catalog)