Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII)

Navigaţie şi … politică
De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie
Andreea Atanasiu, Şerban Papacostea, Ovidiu Cristea, Virgil Ciocâltan, Ştefan Andreescu, Nagy Pienaru, Ştefan G. Gorovei, Anca Popescu, Andrei Pippidi, Ileana Căzan, Adrian Tertecel, Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII), Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, 367 p.