Navigaţia Fluvială Română (1919-1945)

Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. I
Yacht Clubul Regal Român-scurtă istorie
Carmen Atanasiu, Problema suveranităţii României la Dunăre şi "Navigaţia Fluvială Română" (1919-1945), Bucureşti, 2003, 320 p.