Navigaţie şi … politică

Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecţia de fotografii a Muzeului Marinei Române
Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII)
Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, Andreea Atanasiu, Navigaţie şi ... politică, Editura Muntenia&Leda, Constanţa, 2001, 224 p.