Andreea Maria Croitoru

Doctor expert în patrimoniu naval

Master (Universitatea "Aristotel" Thessaloniki-Grecia); Doctor în Istorie Medievală Universală (Institutul de Istorie al Academiei Române "Nicolae Iorga" Bucureşti); Expert în Patrimoniu Naval (atestat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional); Muzeograf (Muzeul Marinei Române); Redactor-şef (Anuarul Muzeului Marinei Române). Semnează 3 volume de autor: Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453) (2008), Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române (2007), Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc (2006) şi 7 în co-autorat şi peste 100 de studii şi articole pe teme de istoria marinei.

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurată cu precădere în jurul unor teme de comerţ, navigaţie, elemente de arhitectură navală medievale au constituit subiectul unor comunicări ştiinţifice sau al unor studii şi articole publicate în volume şi reviste de specialitate: circa 100 de articole tematice culturale şi de profil istoric în presa locală sau naţională, în reviste de cultură sau de istorie. Colaborator al revistelor "Magazin Istoric", "Tomis", "Marina Română", "Marea Noastră" şi "Yacht Magazin".

Experiență

Lector universitar

Asociat al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa

Introducere în istoria Marinei Române; Comerţ şi navigaţie în spaţiul est-european

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:
 • Educaţie / Învăţământ
Numele instituţiei care a emis atestatul:
 • Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa

Membru

Al Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:
 • Istorie / Cultură
Numele instituţiei care a emis atestatul:
 • Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca

Expert

În bunuri de importanţă tehnică: instrumente de navigaţie, ancore şi elice, machete de nave, nave

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:
 • Expertiză tehnică / Istorie / Cultură
Numele instituţiei care a emis atestatul:
 • Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Educație

 • 2010Manager de proiect

  Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
 • 2008Doctor în Istorie

  Istorie Medievală Universală, cu teza: Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie. 1204-1453, coordonator ştiinţific: academician Şerban Papacostea.
 • 2007Muzeograf

  Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti. Ministerul Culturii şi Cultelor.
 • 2005Specialist de clasă - în specialitatea militară Istorie, clasa I

  Serviciul Istoric al Armatei. Statul Major General.
 • 2003 - 2004Studii aprofundate în perfecţionarea limbii neoelene

  Universitatea „Aristotel” din Thessaloniky - Grecia, Facultatea de Limbă Neogreacă
 • 1997 - 1998Studii aprofundate

  Teza susţinută: „Supremaţia navală şi comercială genoveză în Marea Neagră. Secolele XIII-XIV”, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a domnului academician Şerban Papacostea. Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative
 • 1992 - 1997Licenţiat în Istorie

  Teza susţinută: „Românii şi navigaţia pe Dunăre şi în Marea Neagră în secolele XV-XVIII” - sub îndrumarea prof. univ. dr. Panait I. Panait. Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative.