Volume

Pagini de istoria Marinei Române

Andreea Atanasiu-Croitoru, Pagini de istoria Marinei Române, Editura SITECH, Craiova, 2012, 343 p.

Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453)

Andreea Atanasiu, Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453), Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2008, 322 p.

Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc

Andreea Atanasiu, Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc, Editura Muzelui Marinei Române, Constanţa, 2006, 243 p.

Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române

Andreea Atanasiu, Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2007, 148 p. (catalog)

De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie

Contraamiral de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, dr. Andreea Maria Croitoru, comandor dr. Ion Custură, comandor Tiberiu Liviu Chodan, De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011, 440 p.

Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII)

Andreea Atanasiu, Şerban Papacostea, Ovidiu Cristea, Virgil Ciocâltan, Ştefan Andreescu, Nagy Pienaru, Ştefan G. Gorovei, Anca Popescu, Andrei Pippidi, Ileana Căzan, Adrian Tertecel, Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII), Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, 367 p.

Navigaţie şi … politică

Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, Andreea Atanasiu, Navigaţie şi ... politică, Editura Muntenia&Leda, Constanţa, 2001, 224 p.

Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecţia de fotografii a Muzeului Marinei Române

Andreea Atanasiu, Olimpiu Manuel Glodarenco, Aspecte din istoria Marinei Militare Române în colecţia de fotografii a Muzeului Marinei Române, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2007, 145 p. (catalog)