Volume

Flota Maritimă Comercială Română între tradiţie şi actualitate

Volum de studii: Flota Maritimă Comercială Română între tradiţie şi actualitate, coordonatori: expert dr. Carmen-Irène Atanasiu şi expert dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, Colecţia 'Studia', 2011, 566 p.

Studia varia in honorem professoris Panait I. Panait octogenarii

Andreea Atanasiu-Croitoru (coordonator), Studia varia in honorem professoris Panait I. Panait octogenarii, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011, 431 p.

Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective

Marian Moşneagu-coord., Andreea Atanasiu, Georgeta Borandă, Mariana Cojoc, Andrei Vochiţu, Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005, 332 p.

Istoria Statului Major al Forţelor Navale 1860-2010. Monografie

Olimpiu Manuel Glodarenco-coord., Andreea Maria Croitoru, Tanţa Măndilă, Ion Râşnoveanu, Florin Stan, Andrei Vochiţu, Istoria Statului Major al Forţelor Navale 1860-2010. Monografie, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, 300 p.

Muzeul Marinei Române. Album de colecţii. 1969-2009

Florin Stan, Andreea Atanasiu, Ion Râşnoveanu, Tanţa Măndilă, Andrei Vochiţu, Muzeul Marinei Române. Album de colecţii. 1969-2009, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2008, 70 p. (catalog)